**** नेपाली साहित्यकारहरुका नाम र कृतिहरू

मदन पुरस्कार पुस्तकालयद्वारा प्रस्तुत ।