*** PATRON of Assam Nepali Sahitya Sabha

1) R. P. Sharma


2) Narayan Sharma